Anicetas Suchockis

Anicetas Suchockis – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vyr. lektorius. Anicetas Suchockis nuo 2000 m. dirba psichologu įvairiose organizacijose. Taip pat veda mokymus įvairiomis psichologijos, bendravimo, kūrybiškumo, komandos formavimo temomis bei dėsto psichologijos dalykus bei akademinių darbų rašymą, atlieka tyrimus švietimo ir psichologijos srityse.

 

Anicetas Suchockis programos dalyviams pristatys sėkmingo laiko planavimo principus bei padės įveikti stresą prieš egzaminus.