ANTANAS MIKALAUSKAS

Antanas Mikalauskas – daugiau nei 10 metų dalyvauja jaunimo organizacijų veikloje ir save sieja su jaunimo ir švietimo politika, pilietiškumu bei neformalaus ugdymo plėtra ir jos pripažinimo skatinimu.

Antanas buvęs Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentas bei Tarptautinio mokinio, studento, pedagogo pažymėjimo Lietuvoje vadovas. Taip pat jis yra vienas pagrindinių iniciatyvos „Su gimtadieniu, Lietuva“ kūrėjų ir organizatorių. Šiuo metu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos narys.

Yra baigęs Vilniaus universiteto kūrybos komunikacijos bakalauro studijas, o nuo rudens pradės savęs tobulinimą kokybės vadybos magistro studijose.

Antanas tiki jauno žmogaus galimybėmis ir vidine motyvacija, neformaliu būdu įgytomis kompetencijomis, pilietiškumu kiekvienoje dienoje, visuomenės sąmoningumu ir visa valstybe.