Ugnė Docytė

Ugnė Docytė – laisva siela, besidominti lyderyste, saviugda ir savirealizacija. Šiuo metu dirba su konferencijomis ir seminarais. Yra dalyvavusi „Youth exchange“ projekte Gruzijoje, savo gimtajame mieste vadovavo jaunimo organizacijai.